Wyszukiwanie BazTOL

Portal BazTOL
Zakres tematyczny
Indeksowane zasoby
Rekord BazTOL

Twórcy portalu
Dokumenty
Materiały informacyjne
do pobrania

Logowanie dla twórców BazTOL

Dziś jest

Szanowni Państwo

prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Portalu BazTOL, jej wyniki będą miały wpływ na dalszy rozwój portalu.

Prosimy zaznaczyć wybrane odpowiedzi.

1. Czy w BazTOL znalazła Pani/Pan poszukiwane informacje?
tak nie częściowo

2. Czy znalezione informacje są wystarczające dla Pani/Pana celów?
tak nie częściowo

3. Czy znalezione informacje są zrozumiałe?
tak nie częściowo

4. Czy informacje są aktualne?
tak nie

5. Czy opisy zawierają optymalną liczbę danych?
tak zbyt szczegółowe za mało szczegółowe nie tego oczekiwałam/łem
Jeżeli za mało szczegółowe to czego brakuje? Jeśli zbyt szczegółowe, to czego nie powinno byc?

6. Czy opisy zródeł odpowiadają ich zawartości?
tak nie częściowo

7. Czy interfejs do wyszukiwania jest przejrzysty?
tak nie

8. Czy miała Pani/Pan problem ze znalezieniem potrzebnych funkcji lub zrozumieniem sposobu działania programu?
tak nie częściowo

9. Czy obsługa programu jest intuicyjna?
tak nie

10. Czy opcje wyszukiwania są wystarczajace ?
tak nie
Jeśli niewystarczające to czego brakuje?

11. Co sądzi Pani/Pan o portalu, jego formie, możliwościach i przydatności?

12. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o portalu BazTOL?
strona www mojej biblioteki uczelnianej strona www innej biblioteki
portal Konsorcjum BazTech inny sposób (jaki?)

Dane respondenta:
nauczyciel akademicki
doktorant
student
uczeń
bibliotekarz, specjalista informacji naukowej
inny