O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

BazTOL -> Wyszukiwanie zaawansowane -> Wynik wyszukiwania

Paramatry wyszukiwania:
Wyszukiwanie słów: ekonomia
(w opisach rzeczowych)
Dziedziny: wszystkie
Typy: wszystkie
Ilość znalezionych zasobów: 17

Wyniki: 1 - 17 spośród 17


Akademia Zarządzania
Akademia Zarządzania to recenzowane czasopismo prezentujące spektrum tematów z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Celem czasopisma jest popularyzacja dorobku studentów, doktorantów i ...
Więcej ...
Applied Computer Science
Strona internetowa międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej od 2005 roku. Pozycja jest wydawana zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. ...
Więcej ...
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to interdyscyplinarna jednostka naukowa prowadząca od 1996 działalność dydaktyczną i prace badawcze z zakresu nauk technicznych i społecznych. Jest organizacją pożytku publicznego i jednostką ...
Więcej ...
Czasopisma elektroniczne AGH. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na stronie znajdują się pełne teksty artykułów z czasopism elektronicznych wydawanych przez AGH. Są to następujące czasopisma: AGH Digital Communications - Technologies and Services/Telekomunikacja Cyfrowa - Technologie i Usługi ...
Więcej ...
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
Kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom związanym z zarządzaniem i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Adresowany jest zarówno do pracowników jak i studentów uczelni wyższych oraz menedżerów, specjalistów HR, działających w ...
Więcej ...
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych została utworzona w 1992 roku i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i edukacji ekologicznej. Prowadzi działalność wydawniczą, informacyjną i naukową ...
Więcej ...
Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi
Niniejsza książa porusza temat gospodarki nieniszczącej środowiska, tzw. "gospodarki ekologicznej". Autor porusza tu kwestie związane z szeroko rozumianą ekologią, ekonomią i gospodarką oraz ich wzajemne relacje. Podjął również ...
Więcej ...
Ibuk
Czytelnia i księgarnia internetowa przeznaczona dla studentów, naukowców a także wszystkich zainteresowanych. Zapewnia płatny dostęp do e-booków i audiobooków. W ofercie IBUK można znaleźć ponad 70 tys. tytułów naukowych, akademickich ...
Więcej ...
Internet MANAGER - synergia nauki z praktyką
Internet Manager to platforma czasopisma oferująca szeroką wiedzę za zakresu zarządzania. Na stronie udostępniono artykuły, felietony, informacje o książkach czy raporty z rynku. Zakładka Confernces - wykaz i opis konferencji od ...
Więcej ...
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie wydawany jest od 2006 roku jako ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości. Ma charakter interdyscyplinarny, a jego podstawowym celem jest kształtowanie ...
Więcej ...
Opuscula Mathematica
Czasopismo "Opuscula Mathematica" zawiera znaczące, oryginalne prace badawcze z zakresu matematyki dyskretnej, fizycznej, analizy nieliniowej, teorii prawdopodobieństwa, statystyki, optymalizacji, ekonomii matematycznej, badań ...
Więcej ...
Problemy Zarządzania - Management Issues
„Problemy Zarządzania" - czasopismo multidyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Uniwersytet Warszawski. Umieszczone na liście czasopism MNiSW. Kwartalnik prezentuje materiały naukowe: artykuły opisujące zróżnicowane zagadnienia ...
Więcej ...
Prywatna strona Wojciecha Paprockiego
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - specjalista w zakresie ekonomiki transportu i logistyki na swojej stronie prezentuje dorobek dydaktyczny i naukowo-badawczy (książki i ponad 70 artykułów), udział w projektach krajowych i międzynarodowych, ...
Więcej ...
STAL Metale & Nowe Technologie
Magazyn „STAL Metale& Nowe Technologie” jest branżowym dwumiesięcznikiem prezentującym problematykę techniczną rynku stali i metali. "Artykuły techniczne dotyczą produkcji, obróbki, dystrybucji, montażu oraz pomiarów różnych gatunków ...
Więcej ...
Wszechnica.org.pl : wykłady w internecie
Portal Wszechnica.org.pl jest dedykowany wszystkim użytkownikom internetu, szczególnie zaś mieszkańcom małych miast i wsi. Stanowi bazę wykładów, debat i wywiadów o tematyce popularnonaukowej, społecznej i politycznej zarejestrowanych ...
Więcej ...
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Witryna Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na stronie podano ogólne wiadomości o uczelni, w tym dane teleadresowe. Strona zawiera też informacje na temat rodzaju prowadzonych studiów i specjalności, w tym studiów ...
Więcej ...
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" stanowią merytoryczną kontynuację dotychczas wydawanych od 1971 r. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego przy zachowaniu ...
Więcej ...