Wyszukiwanie BazTOL

Portal BazTOL
Zakres tematyczny
Indeksowane zasoby
Rekord BazTOL

Twórcy portalu
Dokumenty
Materiały informacyjne
do pobrania

Logowanie dla twórców BazTOL

Dziś jest

Portal BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych"

BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway).

W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

Zasoby portalu są selekcjonowane, oceniane i katalogowane przez bibliotekarzy - redaktorów współtworzących bazę. Źródła sieciowe wybrane do portalu są fachowo oceniane, opisywane i katalogowane zgodnie z przyjętą listą kryteriów oceny jakości i zastosowaniem standardu opisu dokumentów sieciowych. Zasady doboru i oceny źródeł są jawnie określone.
Zasoby internetowe w BazTOL są stale kontrolowane, a ich opisy podlegają regularnej aktualizacji.

Dostęp do portalu BazTOL jest bezpłatny.

Cel utworzenia Portalu BazTOL

Serwis jest miejscem startowym, ułatwiającym szybki i łatwy dostęp do rozproszonych zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych o odpowiedniej jakości.

Dedykowany jest: pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz dydaktycznym, nauczycielom, członkom zespołów badawczych, projektowych i wdrożeniowych, studentom i doktorantom, bibliotekarzom. Polecany dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami techniki.

Tworzenie portalu jest dofinansowywane ze środków publicznych - w latach 2018-2019 w ramach projektu: Kontynuacja zadania "Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech - aktualizacja i rozwój" ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W latach 2020-2021 dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki, w ramach projektu „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – kontynuacja”