Wyszukiwanie BazTOL

Portal BazTOL
Zakres tematyczny
Indeksowane zasoby
Rekord BazTOL

Twórcy portalu
Dokumenty
Materiały informacyjne
do pobrania

Logowanie dla twórców BazTOL

Dziś jest

Rekord BazTOL

Baza Portalu BazTOL zawiera opisy naukowo-technicznych źródeł internetowych tworzone przez redaktorów-bibliotekarzy.
Do opisu zasobów BazTOL stosowany jest format Dublin Core (DC). W rekodzie BazTOL dodatkowo do opisu zasobów wykorzystuje się pola spoza zestawu DC, część z nich widoczna jest dla korzystających z Portalu BazTOL, część tylko dla redaktorów. Do opisu rzeczowego stosuje się zestaw dziedzin i poddziedzin oraz słowa kluczowe.

Rekord zawiera pola:

1. Tytuł - tytuł zasobu / dokumentu elektronicznego, podtytuł oraz dodatki do tytułu
2. Wariant - odmiany tytułu dokumentu elektronicznego
3. URL - adres internetowy źródła
4. Twórca - twórca lub twórcy odpowiedzialni za intelektualną zawartość dokumentu elektronicznego
5. Współtwórca - jednostki wpływające na zawartość dokumentu, ale nie będące autorami
6. Wydawca - informacje o wydawcy dokumentu elektronicznego
7. Dziedzina - opis rzeczowy źródła określony przez dziedziny oraz poddziedziny
8. Słowa kluczowe - opis rzeczowy źródła w formie słów kluczowych
9. Opis - krótkie streszczenie dokumentu elektronicznego
10. Typ - rodzaj danego dokumentu elektronicznego, zarówno pod względem treści jak i typu
11. Data - data lub rok powstania lub upowszechniania dokumentu elektronicznego
12. Format - formaty plików źródła
13. Język - informacje o języku źródła; zarówno tekstu głównego, jak i streszczeń
14. Miejsce i czas - określa umiejscowienie opisywanych w dokumencie zdarzeń w przestrzeni (nazwa miejsca lub współrzędne geograficzne), w czasie (określenie okresu, data lub zakres dat) lub jurysdykcję (taką jak nazwa jednostki administracyjnej)
15. Własność - zawiera informacje, które określają prawo do dysponowania treścią źródła lub odsyła do serwisu dostarczającego takich informacji
16. ISSN/ISBN - numery ISSN lub ISBN nadanych opisywanemu źródłu
17. Uwagi dla czytelnika - rodzaju dostępnej informacji i ograniczeniach dostępu, np. wymaganej opłacie, bezpłatnej rejestracji, możliwości dostępu do pełnych tekstów itp.