O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-01-29 13:02:31
Tytuł: Instytut Ochrony Przyrody PAN

URL: http://www.iop.krakow.pl/

Wariant: Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Dziedzina: Inżynieria i Ochrona Środowiska / Ochrona przyrody

Słowa kluczowe:

ekologia / ecology
biologia konserwatorska / concervation biology
geologia konserwatorska / geological conservation
środowisko przyrodnicze / natural environment
ochrona gatunkowa / species protection

Opis: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką interdyscyplinarną. Zajmuje się problematyką z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej oraz geologii konserwatorskiej. Naczelnym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego. Uczestniczy w tworzeniu polskiego i europejskiego systemu ochrony przyrody, w rozwoju koncepcji ochrony gatunkowej, obszarowej i przyrody nieożywionej. Wydaje czasopisma ("Studia Naturae", "Chrońmy Przyrodę Ojczystą") i monografie naukowe. Na stronie dostępna wyszukiwarka publikacji pracowników Instytutu. W zakładce Wydania internetowe i bazy dostępne publikacje internetowe. Dział Edukacja podaje informacje o organizowanych przez Instytut konferencjach, seminariach i warsztatach.


Typ: Witryny instytucji i organizacji
Bazy danych

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji