O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2013-09-19 14:48:49
Tytuł: Polskie Towarzystwo Ceramiczne

URL: http://ptcer.pl/

Wariant: PTCer
Polish Ceramic Society
PCS

Dziedzina: Chemia / Chemia nieorganiczna
Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

towarzystwo naukowe / scientific society
ceramika / ceramics
materiały ceramiczne / ceramics

Opis: Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (PTCer), którego celem jest „rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących oraz innych dziedzin nauk ceramicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć”. Na stronie umieszczone są informacje o Statucie oraz składzie Zarządu. Opisane są wszystkie konferencje organizowane przez PTCer od 2001 roku oraz plany seminariów na aktualny semestr na Politechnice Warszawskiej. Na stronie umieszczono również Serię Wydawniczą Ceramika (publikowana wspólnie - od zeszytu nr 39 - przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Komisję Nauk Ceramicznych O/PAN Kraków) oraz link do strony internetowej kwartalnika Materiały Ceramiczne.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
doc [Word Document]

Język: polski
angielski

Własność: Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
dostępne spisy treści