O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-11-25 12:17:38
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences

URL: http://bulletin.pan.pl/

Twórca: Polska Akademia Nauk

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

bioinżynieria / bioengineering
nanotechnologia / nanotechnology
optoelektronika / optoelectronics
fotonika / photonics
informatyka / informatics
czasopismo naukowe / scientific journal

Opis: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (ISSN 0239-7528 wersji drukowanej) to kwartalnik wydawany przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Publikowane artykuły dotyczą miedzy innymi takich dziedzin nauk technicznych jak: bioinżynieria, nanotechnologia, optoelektronika, fotonika i informatyka. W artykułach prezentowane są zagadnienia zarówno pod kątem rozwiązań teoretycznych jak i praktycznych. Czasopismo stanowi formę wymiany wiedzy i doświadczeń profesjonalistów zarówno ze środowiska naukowego jak i przemysłowego.
Elektroniczna wersja w/w czasopisma stanowi element portalu Polskiej Akademii Nauk.(PAN). Na prezentowanych stronach www zamieszczone są wersje .pdf artykułów od roku 2004 do dnia dzisiejszego, informacje dla potencjalnych autorów publikacji a także dla subskrybentów wersji drukowanej czasopisma. Wyszukiwarka znajdująca się na stronie przeszukuje teksty publikacji.
Czasopismo indeksowane w bazie Baztech

Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

Własność: PAN

ISSN/ISBN: 2300-1917

Uwagi dla czytelnika: dostepne fragmenty publikacji
dostępne pełne teksty publikacji
dostępne abstrakty