O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-02-16 14:45:35
Tytuł: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

URL: http://www.ptmk.net/

Wariant: Polish Society of Composite Materials
PTMK

Twórca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

kompozyty / composites
materiałoznawstwo / material science

Opis: Strona Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (PTMK), którego celem jest "integracja specjalistów z zakresu kompozytów i wymiana doświadczeń oraz promocja nowoczesnych tworzyw kompozytowych". PTMK zajmuje się organizowaniem seminariów/konferencji i redagowaniem czasopisma "Kompozyty".
Strona internetowa zawiera informacje o statucie towarzystwa, składzie zarządu i aktualnych wydarzeniach. W zakładce "Sympozja/Konferencje" widnieją informacje o sympozjach “Kompozyty - teoria i praktyka” - zamieszczony jest komunikat w formacie PDF o nadchodzącym sympozjum, a także formularz zgłoszeniowy i program ostatniej konferencji. Zakładka "Czasopismo Composites Theory and Practice" kieruje do strony periodyku redagowanego przez PTMK.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2008

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych