O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-11-25 20:12:47
Tytuł: Morski Instytut Rybacki. Państwowy Instytut Badawczy : Akwarium Gdyńskie

URL: http://www.mir.gdynia.pl/

Wariant: National Marine Fisheries Research Institute : Gdynia Aquarium

Dziedzina: Oceanologia i Oceanotechnika / Biologia morza

Słowa kluczowe:

biologia morza / marine biology
chemia i biochemia morza / marine chemistry and biochemistry
ekologia morza / marine ecology
Morze Bałtyckie / Baltic Sea
ekosystem / ecosystem
ryba morska / sea fish

Opis: "Misją Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego jest rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określania wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, a także relacji odwrotnej – oddziaływania czynników naturalnych na rybołówstwo." Strona Instytutu m.in. zawiera podstawowe informacje o działalności, strukturze organizacyjnej, projektach badawczych oraz świadczonych usługach i edukacji. W ramach instytutu działa klika Zakładów, lista dostępna w zakładce Działalność naukowa w postaci linków. Każdy Zakład na swojej podstronie w czytelny sposób prezentuje informacje o pracownikach, publikacjach, raportach z badań, realizowanych projektach badawczych.
W zakładce Działalność naukowa znajduje się wydawnictwa MIR- czasopisma i książki.
Strona MIR odsyła do strony Akwarium Gdyńskiego i innych portali morskich: Portal rybacki, Nasz Bałtyk. Na stronie MIR można znaleźć mnóstwo informacji na temat: stanu i ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, rybołówstwa, przetwórstwa ryb.


Typ: Witryny instytucji i organizacji
Czasopisma
Książki

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
dostępne spisy treści