O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2011-12-19 21:30:07
Tytuł: Instytut Technologii Elektronowej

URL: http://www.ite.waw.pl/

Wariant: Institute of Electron Technology

Twórca: Instytut Technologii Elektronowej

Dziedzina: Fizyka i Astronomia / Fizyka - zagadnienia i teorie ogólne

Słowa kluczowe:

instytuty naukowe / scientific institute
elektronika / electronics
fizyka ciała stałego / solid-state physics
fotonika / photonics
mikrotechnologia / mirotechnology
nanotechnologia / nanotechnology
studia doktoranckie / doctoral studies

Opis: Strona Instytutu Technologii Elektronowej (ITE), który jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. W ITE działają dwa Centra Doskonałości: CEPHONA(Fizyka i Technologia Nanostruktur dla Fotoniki) i MANTARC (Badania Stosowane dla Mikro- i Nano- Technologii). Na stronie znajdują się informacje o projektach ITE krajowych i europejskich, organizowanych konferencjach i seminariach oraz osiągnięciach – wraz z opisem. Znajduje się tu również informacja o prowadzonych przez ITE studiach doktoranckich.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski