O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2011-10-28 15:58:33
Tytuł: Metody sztucznej inteligencji

URL: http://informatyka.umcs.lublin.pl/files/zurek.pdf

Twórca: Tomasz Żurek

Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Informatyki

Dziedzina: Automatyka i Robotyka / Sztuczna inteligencja

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja / artificial Intelligence
informatyka / informatics
logika i wnioskowanie
programowanie / programming
programowanie w logice
systemy uczące się / learning systems
systemy ekspertowe / expert systems
teoria gier / game theory
PROLOG / PROLOG
języki programowania / programming languages

Opis: Praca prezentuje pewien wybór tematów związanych ze sztuczną inteligencją, przedstawia rożne techniki i narzędzia wraz z przykładami zadań, do których można je wykorzystać. Koncentruje się narzędziarniach i technikach bazujących na modelowaniu procesu rozumowania: generacja i reprezentacja wiedzy, wnioskowanie, przeszukiwanie i optymalizacja, logika itp. Jak sam autor pisze we wstępie niniejszej pracy, "w pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy logiki jako narzędzia pozwalającego na opisanie procesów rozumowania i wyciągania wniosków. Treść rozdziału została wzbogacona przykładami opisu różnych sytuacji i procesów rozumowania". Następny rozdział zajmuje się językiem programowania w logice, opisuje język PROLOG, jego podstawy oraz wbudowany mechanizm wnioskowania, wszystko zilustrowane przykładami problemów i ich rozwiązań. W trzecim rozdziale opisano systemy ekspertowe - bardzo popularne narzędzie sztucznej inteligencji. Przedstawiono sposoby reprezentacji wiedzy i mechanizmy wnioskowania. Kolejny rozdział odnosi się do systemów uczących się. Rozdział piąty dotyczy tematyki programowania, opisując języki klasy constraint logic programming, czyli programowania w logice z ograniczeniami, będące rozwinięciem języka PROLOG. Ostatni rozdział charakteryzuje podstawy teorii gier, czyli "dyscypliny zajmującej się modelowaniem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych".

Typ: Inne teksty

Format: pdf [Portable Document Format]

Język: polski

Własność: Praca współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Publikacja bezpłatna dostepna on-line na stronach Instytutu Informatyki UMCS

ISSN/ISBN: ISBN: 978-83-62773-19-0