O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-09-30 13:38:15
Tytuł: Polish Maritime Research

URL: http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php

Wydawca: GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Ocean Engineering & Ship Technology
Politechnika Gdańska. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dziedzina: Oceanologia i Oceanotechnika

Słowa kluczowe:

czasopismo naukowe / scientific journal
oceanologia / oceanology
oceanografia / oceanography
statek / ship
gospodarka morska / maritime transport
eksploatacja / operating
urządzenia okrętowe / shipping devices

Opis: POLISH MARITIME RESEARCH jest wydawanym przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa anglojęzycznym czasopismem naukowym o zasięgu światowym. Pierwszy numer czasopisma został opublikowany we wrześniu 1994. Czasopismo ukazuje się regularnie jako kwartalnik. Wydawane są również okazjonalnie numery specjalne. Celem redakcji jest przedstawienie "oryginalnych i nowatorskich naukowo pomysłów oraz osiągnięć w dziedzinach, które związane są z szeroko rozumianą gospodarką morską". Publikowane artykuły dotyczą "metod projektowania, produkcji i eksploatacji statków i urządzeń okrętowych, infrastruktury portowej, pojazdów podwodnych oraz ekologicznych aspektów eksploracji i wykorzystania środowiska morskiego. Tematyka artykułów publikowanych w POLISH MARITIME RESEARCH dotyczy również problematyki dotyczącej edukacji przyszłych inżynierów i pracowników naukowych. Uzupełnieniem zasadniczych publikacji są informacje o konferencjach, sympozjach i innych ważnych wydarzeniach naukowych oraz realizowanych międzynarodowych projektach badawczych. " Pełne teksty artykułów dostępne są od rocznika 2004. Do roczników starszych dołączone są tylko abstrakty.

Typ: Czasopisma

Data: 1994

Format: pdf [Portable Document Format]
html, htm [Hypertext Markup Language]
php [PHP Script]

Język: angielski