O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-11-05 12:53:20
Tytuł: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

URL: https://ichp.pl/

Wariant: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
Łukasiewicz – Industrial Chemistry Institute
Łukasiewicz – IChP

Twórca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Dziedzina: Chemia / Chemia - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

chemia przemysłowa / industrial chemistry
instytut naukowy / scientific institute
polimery / polymers
patenty / patents
technologia chemiczna / chemical technology
projekty badawcze / research projects
normalizacja / standardization
badania naukowe / scientific research
elektrochemia / electrochemistry
chemia kosmetyków / cosmetic chemistry
farmacja / pharmacy
biotechnologia / biotechnology
analiza chemiczna / chemical analysis

Opis: Witryna internetowa Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej (Łukasiewicz IChP) informuje o działalności Instytutu, który koncentruje się na badaniach stosowanych i rozwojowych w dziedzinie chemii i technologii chemicznej. Instytut nie tylko pracuje nad nowymi technologiami i modernizuje już wdrożone, ale zajmuje się również informacją naukowo-techniczną i prowadzi działalność normalizacyjną. Na stronie oprócz podstawowych informacji takich jak: kontakt, historia, dyrekcja i rada Instytutu, znajdują się "Aktualności", czyli tematyczne wpisy w formie krótkich artykułów. "Działalność badawcza" przedstawia działalność, osiągnięcia i składy poszczególnych Zakładów. W zakładkach: "Oferta", "Wynalazki-oferta", "Ogłoszenia" i "Przetargi" zamieszczone są propozycje współpracy lub dokonania Instytutu tego rodzaju. Na stronie znajdują się także takie zakładki jak np. "Projekty badawcze" (opisy lub streszczenia projektów), "Patenty" (wykazy patentów w mocy oraz zgłoszeń patentowych), "Publikacje" (bibliografie za lata 2010-2021). Jako wydawca czasopisma "Polimery" Instytut poprzez swoją stronę umożliwia korzystanie z pełnych wersji artykułów za lata 2010-2021 (po przejściu na stronę czasopisma). Czasopismo prezentuje prace badawcze, naukowe i technologiczne w dziedzinie tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych, jest indeksowane w bazie BazTech . Na stronie zamieszczony jest link do "Bazy aparatury do analizy i przetwórstwa polimerów" tworzonej przez IChP (dostęp do danych i wyszukiwanie informacji w bazie jest bezpłatne) oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej. Strona posiada także własną wyszukiwarkę.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Czasopisma
Bazy danych

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
xml [Extensible Markup Language File]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
gif [Graphic Interchange Format]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji