O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-02-27 08:31:17
Tytuł: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

URL: http://www.ibch.poznan.pl/

Wariant: Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
IChB PAN

Twórca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Dziedzina: Chemia / Chemia organiczna

Słowa kluczowe:

chemia bioorganiczna / bioorganic chemistry
biochemia / biochemistry
instytut naukowy / scientific institute
Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences
biologia molekularna / molecular biology
genetyka molekularna / molecular genetics
wirusologia / virusology
bioinformatyka / bioinformatics

Opis: Strona Instytutu Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN. Oprócz ogólnych danych o instytucie tj. rada naukowa, adresy e-mailowe wszystkich pracowników naukowych oraz administracyjnych, informacje o pracowniach i zespołach (niektóre z nich udostępniają linki do stron internetowych, na których można znaleźć wiele ciekawych informacji np. wykazy publikacji - czasami pełne teksty), na stronie znajdują się także: link do kwartalnika "Biotechnologia", gdzie mamy dostęp do pełnych tekstów numerów od 2011 roku oraz na stronę Ośrodka Wydawnictw Naukowych (OWN), który jest częścią instytutu i wydaje takie czasopisma naukowe jak np. Molecular Physics Report - kwartalnik. Ze strony instytutu możemy przejść do zakładki "Seminaria i konferencje", gdzie znajdziemy informacje o seminariach instytutowych (tytuł, autor, czas i miejsce), znajdują się tu też informacje o projekcie "Spotkania z nauką" (oprócz ogólnych danych umieszczono szczegółowe plany wszystkich spotkań, które odbyły się od początku istnienia projektu - od 2008 roku), dalej znajdujemy informacje o konferencjach oraz o bieżących wykładach. Instytut prowadzi studia doktoranckie, dlatego na stronie znajdziemy informacje o rekrutacji, terminach egzaminów i o programach studiów. W zakładce Biblioteka - wykaz dostępnych czasopism naukowych oraz wykaz książek zakupionych w roku 2011. Ciekawą zakładką jest "Polska nauka w indeksie Hirscha", gdzie umieszczono parę ciekawych artykułów w pełnym tekście o parametryzacji uczelni oraz zestawienie analizy publikacji wybranych uczelni w Polsce.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
doc [Word Document]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne pełne teksty publikacji