O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2012-11-27 11:51:16
Tytuł: Ecohydrology and Hydrobiology

URL: http://www.journal.ecohydro.pl/

Wariant: International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology
The International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology

Twórca: International Institute of the Polish Academy of Sciences - European Regional Centre of Ecohydrology under the auspices of UNESCO

Współtwórca: Zalewski, Maciej. Red. nacz.
Harper, David M. Red.
Robarts, Richard D. Red.
Bayley, Peter B. Red.
McClain, Michael E. Red.
Jørgensen, Sven E. Red.
Thorpe, John E. Red.
Tundisi, Jose Galizia. Red.
Walling, Desmond E. Red.
Górniak, Andrzej. Red.
Berton, Jean-Pierre. Red.
Breil, Pascal. Red.
Chcharo, Lus. Red.
Cowx, Ian G. Red.
Kamler, Ewa. Red.
Klekowski, Romuald Z. Red.
Magnuszewski, Artur. Red.
Menshutkin, Vladimir. Red.
Phillips, Geoff. Red.
Reynolds, Colin S. Red.
Schiemer, Friedrich. Red.
Stein, Roy A. Red.
Trepel, Michael. Red.
Wagner, Iwona. Red.
Wolanski, Eric. Red.

Dziedzina: Oceanologia i Oceanotechnika / Oceanologia i oceanotechnika - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

czasopisma naukowe / scientific journals
ekologia / ecology
hydrologia / hydrology
hydrobiologia / hydrobiology
zanieczyszczenie wód / water pollution
gospodarka wodna / water conservation
zarządzanie wodami / management of water

Opis: Ecohydrology and Hydrobiology (International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology) jest angielskojęzycznym kwartalnikiem, powstałym z połaczenia dwóch czasopism: "Polskie Archiwum Hydrobiologii" i "Acta Hydrobiologica", wydawanym przez Polską Akademię Nauk (Międzynarodowe Centrum Ekologii oraz Zakład Biologii Wód im. Karola Stelmacha w Krakowie) od 2001 roku, prezentującym artykuły naukowe, poglądowe, krótkie doniesienia, recenzje książek z zakresu hydrobiologii, ekohydrologiii oraz biologi wody słodkiej. Strona zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych od roku 2001 do numeru bieżącego.


Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
zip [Compressed Archive File]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: angielski

ISSN/ISBN: ISSN 2080-3397

Uwagi dla czytelnika: dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji