O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-12-03 15:01:57
Tytuł: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

URL: http://www.ibdim.edu.pl/

Wariant: IBDiM
Road and Bridge Research Institute

Dziedzina: Budownictwo / Konstrukcje i elementy budowlane
Budownictwo / Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo / Roboty budowlane
Transport / Infrastruktura transportu
Transport

Słowa kluczowe:

budownictwo komunikacyjne / road construction
most / bridge
droga / road
infrastruktura komunikacyjna / road infrastructure
materiał budowlany / building material
technologia / technology
inżynieria ruchu / traffic engineering
geotechnika / geotechnics
ekonomika ruchu

Opis: Witryna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który jest wiodącą polską placówką naukową zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Zawiera informacje o działalności oraz wykaz publikacji IBDiM. Na stronie znajdują się pełne teksty od 2004 r. kwartalnika „Roads and Bridges - Drogi i Mosty”. Strona zawiera też informator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego, Centralną Bazę Danych o Transporcie, bazę aprobat technicznych IBDiM, spis akredytowanych laboratoriów, spis certyfikatów wydanych przez Dział Certyfikacji Wyrobów, informator Komisji Normalizacyjnych (harmonizacja przepisów technicznych). Zawartość można przeglądać według głównych działów: Geotechnika, Drogi, Mosty, Inżynieria Ruchu, Ekonomika.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Czasopisma

Data: 2009

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
png [Portable (Public) Network Graphic]

Język: polski
angielski

Własność: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Uwagi dla czytelnika: dostępne spisy treści
dostępne pełne teksty publikacji