O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-12-10 12:13:32
Tytuł: Archivum Combustionis. Polish Academy of Sciences Committee of Thermodynamics and Combustion Polish Section of The Combustion Institute

URL: http://archcomb.itc.pw.edu.pl/

Wariant: Archivum Combustionis. Polska Akademia Nauk. Komitete Termodynamiki i Spalania

Współtwórca: Wójcicki, Stanisław. Założyciel
Teodorczyk, Andrzej. Red.
Wnuk, Agnieszka. Red.
Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences

Wydawca: Komitet Termodynamimi i Spalania PAN

Dziedzina: Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

pożar / fire
teoria spalania / combustion theory
modelowanie pożaru / fire modelling
emisja dymu / smoke emission
rozpad termiczny / thermal decomposition
środki gaśnicze / fire suppression equipment
eksplozja / explosion
detonacja / detonation

Opis: Witryna wydawanego od 1981 r. czasopisma (kwartalnika) poświęconego zagadnieniom teorii spalania (zjawiskom chemicznym i fizycznym), pożaru, detonacji i eksplozji. Artykuły dotyczące zarówno prac teoretycznych jak i eksperymentalnych i stosowanych są adresowane do pracowników nauki i ew. studentów poszukujących specjalistycznej wiedzy. Ze strony dostęp do pełnych tekstów artykułów od 2004 r. oraz spisów treści wcześniejszych numerów (z lat 1981-2003). Spis autorów publikacji. Czasopismo indeksowane w BazTech bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych.

Typ: Czasopisma

Data: 2013

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

Własność: Archivum Combustionis

ISSN/ISBN: 0208-4198

Uwagi dla czytelnika: dostępne spisy treści
dostępne pełne teksty publikacji
płatny dostęp do części zasobów