O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-11-24 12:20:12
Tytuł: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

URL: http://www.awmep.org/

Wariant: Archives of Waste Management and Environmental Protection

Współtwórca: Pikoń, Krzysztof. Red. nacz.

Wydawca: Politechnika Śląska. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Dziedzina: Inżynieria i Ochrona Środowiska / Inżynieria i ochrona środowiska - zagadnienia ogólne
Inżynieria i Ochrona Środowiska / Inżyniera sanitarna

Słowa kluczowe:

gospodarka odpadami / waste management
zrównoważony rozwój / sustainable development
paliwa / fuels
LCA (Life Cycle Assessment) / LCA (Life Cycle Assessment)
czyste technologie / clean technologies
przetwarzanie odpadów / recycling
paliwa z odpadów
technologie spalania paliw i odpadów
zrównoważony rozwój / sustainable development
technologia zagospodarowania odpadów

Opis: Portal kwartalnika naukowego Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, zajmującego się tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej na na licencji CC-BY Streszczenia artykułów zawartych w poszczególnych wydaniach oraz pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim. Artykuły w języku polskim zawierają streszczenia angielskie. Na stronie dostępne pełne teksty artykułów od numeru 1/2005 do bieżącego. Na stronie dostępna wyszukiwarka. Wyszukiwanie poprzez tytuł, autora, numer czasopisma oraz możliwe wyszukiwanie zaawansowane.

Typ: Portale, zbiory linków
Czasopisma

Data: 2005

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

ISSN/ISBN: 1733-4381

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
dostępne pełne teksty publikacji
materiały dostępne na licencji Creative Commons