O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2013-03-04 12:01:11
Tytuł: Foundations of Computing and Decision Sciences

URL: http://fcds.cs.put.poznan.pl/fcds2/

Współtwórca: Węglarz, Jan. Red.
Słowiński, Roman. Red.

Wydawca: Poznań University of Technology. Institute of Computing Science

Dziedzina: Informatyka / Informatyka - zagadnienia ogólne
Informatyka / Sztuczna inteligencja
Informatyka / Teoria danych
Informatyka / Zastosowania informatyki
Informatyka / Oprogramowanie
Informatyka / Sieci komputerowe
Informatyka / Zastosowania informatyki

Słowa kluczowe:

wnioskowanie przybliżone, / approximate reasoning
optymalizacja kombinatoryczna / combinatorial optimization
obliczeniowa teoria złożoności / computational complexity theory
hurtownie danych / data warehouses
baza danych / database
eksploracja danych / data mining
systemy rozproszone / distributed systems
wspomaganie decyzji / decision support
uczenie maszynowe / machine learning
obliczenia równoległe / parallel computations
rozpoznawanie mowy / speech recognition
teoria planowania / scheduling theory

Opis: Czasopismo ukazujace się jako kwartalnik. Jest poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom z dziedziny informatyki oraz problemom z zakresu podejmowania decyzji.
Począwszy od roku 2012 pełne teksty artykułów z czasopisma są udostępniane na platformie Versita http://versita.com/w ramach projektu Open Access.
Na stronie periodyku jest także dostępny spis artykułów, wraz z nazwiskami ich autorów począwszy od roku 2001.

Typ: Czasopisma

Data: 2009

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: angielski

ISSN/ISBN: ISSN 0867-6356