O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-27 09:02:29
Tytuł: International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy

URL: http://www.ilcpa.pl/

Wariant: ILCPA

Twórca: Borowski, Tomasz

Współtwórca: Hryniewicz, Tadeusz
Leszczyński, Artur

Wydawca: Scientific Publishing House „DARWIN” Tomasz Borowski

Dziedzina: Fizyka i Astronomia

Słowa kluczowe:

chemia / chemistry
fizyka / physics
astronomia / astronomy
czasopisma naukowe / scientific journals
czasopismo elektroniczne / electronic journal

Opis: Czasopismo ILCPA adresowane jest przede wszystkim do naukowców, którzy w krótkim czasie chcą opublikować swoje prace, wyniki badań, spostrzeżeń i wniosków dotyczących takich dziedzin jak chemia, fizyka i astronomia. Recenzje oraz opublikowanie artykułów na łamach czasopisma ILCPA jet darmowe. O formie i stylu wysyłanych artykułów przeczytamy w zakładce "Instruction for Authors". Adres, na który należy przesyłać artykuły podany jest w „Submit your Article”. Wszystkie opublikowane artykuły możemy zobaczyć w "View Articles". O naukowości czasopisma świadczy h-index: 11, g-index: 15 oraz cytowania: 359 [dane ze strony http://www.ilcpa.pl/ z dnia 18.10.2013]. Czasopismo indeksowane przez Google, Google Scholar, WordWideScience.org oraz w bazach danych: Baztech, Index Copernicus International (IC Value in 2012: 5.44), IndianScience.in Chemical Abstracts Service / CAS, ARIANTA, Open J-Gate, Directory of Open Access Journals / DOAJ, FreeFullPDF.com, Centre for Open Science / CeON, AcademicKeys, ProQuest

Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
php [PHP Script]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: angielski

Własność: ILCPA

ISSN/ISBN: 2299-3843

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji