O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2014-01-29 14:56:02
Tytuł: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

URL: http://iztech.pl/

Wariant: Polish Chamber of Commerce for High Technology

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

zaawansowane technologie / high technology
współpraca nauki z przemysłem / cooperation between science and industry
promocja zastosowania wyników badań
promocja przedsiębiorczości w zakresie zaawansowanych technologii
ochrona własności intelektualnej i przemysłowej /
doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
baza KET
biotechnologia przemysłowa / industrial biotechnology
fotonika / photonics
mikroelektronika / microelectronics
nanoelektronika / nanoelectronics
nanotechnologia / nanotechnology
zaawansowane materiały

Opis: Izba powstała w 2008 roku z inicjatywy politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej i WAT. Celem jej działalności jest wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej oraz likwidowanie barier i przeszkód uniemożliwiających rozwój przedsiębiorstw. Instytucja ma zapewnić współdziałanie instytucji naukowo-badawczych, zakładów wytwórczych i banków w celu osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Po jego osiągnięciu popularyzować rezultaty tych przedsięwzięć. Na stronach internetowych można znaleźć informacje o formalnych i prawnych podstawach działalności Izby, jej członkach, którymi są uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, instytucje finansowe, liczne przedsiębiorstwa, fundacje i in. oraz zapoznać się z działalnością Izby w obszarze zaawansowanych technologii. Na uwagę zasługują projekty realizowane przez Izbę:
1. Parki przemysłowe i technologiczne,
2. System wsparcia KET,
3. Foresight 2030,
4. Kreator innowacyjności,
5. Projekt "Zielona Kuźnia"
i portale, które stworzyła:
1. Baza KET,
2. Portale wiedzy: biotechnologia, fotonika, mikro i nanoelektronika, nanotechnologia, zaawansowane materiały.

Typ: Portale, zbiory linków
Serwisy wiadomości
Witryny instytucji i organizacji

Data: 2011

Format: php [PHP Script]
doc [Word Document]
ppt [PowerPoint Presentation]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii