O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-27 09:33:57
Tytuł: Baza KET : Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

URL: http://kluczowetechnologie.iztech.pl/

Wariant: Baza Kluczowych Technologii - Baza KET

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

zaawansowane technologie / high technology
działalność badawczo-rozwojowa / research and development
współpraca nauki z przemysłem / cooperation between science and industry
kluczowe technologie / key enabling technologies
baza KET
biotechnologia przemysłowa / industrial biotechnology
fotonika / photonics
mikroelektronika / microelectronics
nanoelektronika / nanoelectronics
zaawansowane materiały
nanotechnologia / nanotechnology

Opis: Zadaniem serwisu jest ułatwienie przedsiębiorcom i zespołom badawczym dostępu do wysokiej jakości usług informacyjnych i doradczych, które wspomagają innowacyjną działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą w obszarze technologii grupy KET.
Twórcą bazy KET jest Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (PIGZT), działającą na zasadzie non-for-profit. Baza jest skierowana do przedstawicieli nauki i przemysłu z branży tzw. kluczowych technologii: nanotechnologii, fotoniki, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, zaawansowanych materiałów. Wirtualna baza KET to pierwsza w Polsce baza wspierająca przejście wiedzy z obszaru nauki do przemysłu, ułatwiająca kontakty i promująca działalność zespołów badawczych i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie, tzw. kluczowych technologii - grupy KET (Key Enabling Technologies). Według Komisji Europejskiej są to następujące obszary: nanotechnologia, mikro i nanoelektronika, fotonika, biotechnologia przemysłowa, zaawansowane materiały, zaawansowaną produkcję i to one przyczynią się do rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości.
Aby umożliwić jak najpełniejszy dostęp do nowoczesnych technologii (PIGZT) uruchomiła 5 portali wiedzy z dziedzin obejmujących technologie KET: portal fotoniki, nanotechnologii i mikroelektroniki oraz portale biotechnologii i materiałów zaawansowanych, które mają być źródłem wiedzy o aktualnych technologiach i jednostkach badawczych i przemysłowych z podanych dziedzin, stanowić miejsce zamieszczania ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i instytucje naukowo-badawcze w ramach prowadzonej działalności badawczej czy przemysłowej i możliwość prezentowania najnowszych dokonań w określonej dziedzinie.

Typ: Bazy danych
Portale, zbiory linków
Serwisy wiadomości
Witryny instytucji i organizacji

Data: 2011

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
doc [Word Document]
xls [Excel Worksheet]

Język: polski

Własność: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii