O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2014-02-28 08:15:15
Tytuł: Forum Narzędziowe Oberon : dwumiesięcznik informacyjno-techniczny dla narzędziowców

URL: http://www.forumnarzedziowe.pl/

Wydawca: OBERON Robert Dyrda

Dziedzina: Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Informatyka / Oprogramowanie

Słowa kluczowe:

maszyny / machinery
obrabiarka / machine tool
narzędzie / tool
parametry obróbki / machining parameters
oprogramowanie / software
oprogramowanie CAD/CAM / CAD/CAM software
obrabiarka elektroerozyjna / electrodischarge machine
szlifierka / grinding machine
przecinarka taśmowa / band saw
tokarka / turning lathe
innowacje / innovation

Opis: Strona Forum Narzędziowego Oberon wcześniej kwartalnika a od 2011 r. dwumiesięcznika informacyjno-technicznego przeznaczonego dla narzędziowców, technologów, konstruktorów, inżynierów, grafików komputerowych, managerów oraz hobbystów. Pismo podzielone jest na dwie części, zawiera tematy wiodące i raporty tematyczne. Tematy wiodące obejmują innowacje w dziedzinie obrabiarek, narzędzi i oprogramowania. W raportach umieszczono poszczególne grupy maszyn jak. np. frezarki, elektrodrążarki, przecinarki, tokarki, szlifierki oraz CAD/CAM (patrz zakładka „Raporty”). W „Raportach” dostępne są też informacje o targach z ww. branży w Polsce i za granicą (harmonogram imprez targowych). Bieżący numer i numery archiwalne można przeglądać bezpłatnie, w formacie PDF, w dwóch pierwszych zakładkach o nazwie „Aktualny numer” i „Archiwum”. W kolejnych zakładkach zamieszczono kalendarium wydawnicze z tematami raportów na przyszły rok, warunki prenumeraty, zasady zamieszczania reklam, nazwę wydawcy i adres redakcji.

Typ: Czasopisma

Data: 2009

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
gif [Graphic Interchange Format]

Język: polski

Własność: OBERON

ISSN/ISBN: 1509-426X

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji