O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-01-27 12:25:06
Tytuł: Instytut Odlewnictwa

URL: http://www.iod.krakow.pl/

Wariant: Foundry Research Institute
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

Wydawca: Instytut Odlewnictwa

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Metalurgia

Słowa kluczowe:

jednostka naukowo-badawcza / research unit
badania korozyjne
przemysł metalurgiczny / metallurgical industry
przemysł odlewniczy / foundry industry
badanie właściwości / testing properties
tworzywo odlewnicze / cast material
metaloznawstwo / physical metallurgy
prototypowanie / prototyping
technologia odlewnicza

Opis: Instytut Odlewnictwa, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest jednostką naukowo-badawczą, której usługi obejmują wszystkie formy działalności badawczo-wdrożeniowej od planowania i badań wstępnych aż po wdrożenie, i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. Witryna prezentuje strukturę instytutu, podając dane kontaktowe, radę naukową, dyrekcję. Informuje o prowadzonej współpracy naukowej, realizowanych projektach, nagrodach i wyróżnieniach. Newsy w kategorii Wiadomości prezentują bieżące i archiwalne wydarzenia oraz wybrane doniesienia medialne. Zakładka Oferta zawiera opis jednostek Instytutu - m.in. ich działalność, aparaturę oraz dorobek naukowy (spisy publikacji). W Materiałach do pobrania jest zamieszczona pełna oferta Instytutu (do pobrania w pliku pdf). W zakładce Projekty znajdują się opisy projektów zakończonych lub realizowanych przez pracowników Instytutu. W Informacji Naukowo-Technicznej znajdują się: link do Biblioteki Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa, dostęp online do pełnych tekstów z czasopisma Instytut Odlewnictwa, spis wydawnictw książkowych, spis różnego rodzaju publikacji pracowników (z podlinkowaniami do baz), patenty pracowników (dostęp do pełnych tekstów) i dostęp do pełnych tekstów publikacji z kwartalnika Prace Instytutu Odlewnictwa. Z poziomu tej samej zakładki użytkownicy mają dostęp do wirtualnej wycieczki po Instytucie, wystawy popularnonaukowej, a także do Bazy Literatury SINTE. Ostatnia zakładka Szkolenia to oferta szkoleń prowadzonych przez Instytut. Na stronie znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Bazy danych
Czasopisma

Data: 2019

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
swf [Flash Format File]
djv, djvu [DjVu File]
gif [Graphic Interchange Format]
doc [Word Document]
pdf [Portable Document Format]
avi [Audio Video Interleave File]
ppt [PowerPoint Presentation]
png [Portable (Public) Network Graphic]

Język: polski
angielski

Własność: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

Uwagi dla czytelnika: dostępne spisy treści
dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji