O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-27 10:29:43
Tytuł: Advances in Science and Technology : Research Journal

URL: http://www.astrj.pollub.pl/

Współtwórca: Borowski, Gabriel. Red. nacz.

Wydawca: Zarząd Główny SIMP

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

czasopismo naukowe / scientific journal
czasopismo punktowane /
inżynieria / engineering
technika / technology
informatyka / informatics
czasopismo elektroniczne / electronic journal

Opis: Advances in Science and Technology Research Journal jest międzynarodowym czasopismem recenzowanym, wydawanym elektronicznie w trybie Open Access. Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną. Poprzedni tytuł czasopisma "Postępy Nauki i Techniki". Pod aktualnym tytułem ukazuje się od 2007 r. jako kwartalnik i zawiera oryginalne artykuły naukowe oraz przeglądowe obejmujące szeroki zakres tematyczny. Czasopismo wydawane jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) przy współpracy z Katedrą Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. Każda publikacja opublikowana w nim uzyskuje 5 pkt.
Obejmuje następujący zakres tematyczny:
- modelowanie i symulacje komputerowe,
- aplikacje i oprogramowanie,
- bezpieczeństwo sieci komputerowych,
- maszyny, technologie i urządzenia,
- techniki wytwarzania,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria ekologiczna,
- badania naukowe i techniczne,
- zarządzanie w przemyśle,
Czasopismo jest indeksowane przez:
- EBSCOhost
- IndexCopernicus
- Google Scholar
- BazTech

Typ: Czasopisma

Format: php [PHP Script]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

Własność: Advances in Science and Technology Research Journal

ISSN/ISBN: 2299-8624

Uwagi dla czytelnika: materiały dostępne na licencji Creative Commons
dostępne pełne teksty publikacji
abstrakty w języku angielskim