O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-14 09:04:38
Tytuł: IPPT Reports on Fundamental Technological Research

URL: http://reports.ippt.pan.pl/

Wariant: Prace IPPT
IFTR Reports

Współtwórca: Nasalski, Wojciech. Red. nacz.

Wydawca: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

akustyka / acoustics
mechanika / mechanics
inżynieria materiałowa / materials technology
elektronika / electronics
fotonika / photonics
polimery / polymers
matematyka stosowana / applied mathematics
fizyka / physics
informatyka / informatics
badania interdyscyplinarne
fizyka molekularna / molecular physics

Opis: Czasopismo naukowe ukazujące się nieregularnie od 1967 r. Obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny nauk stosowanych i inżynierii. W 2012 r. czasopismo zmieniło tytuł na IPPT Reports on Fundamental Technological Research, wcześniej nosiło tytuł Prace IPPT. IPPT PAN publikuje na stronach czasopisma doktoraty i habilitacje napisane i obronione w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Numery czasopisma z lat 1967-2001 zawierają abstrakty, od roku 2005 pełne teksty w formacie pdf dostępne w Open Access.
Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski
polski

ISSN/ISBN: 2299-3657

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
dostępne pełne teksty publikacji
materiały dostępne na licencji Creative Commons
dostępne abstrakty