O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2015-05-14 08:58:24
Tytuł: Engineering Transactions

URL: http://et.ippt.gov.pl/

Wariant: ET

Współtwórca: Pęcherski, R. Red.

Wydawca: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
National Engineering School of Metz
Poznan University of Technology

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

mechanika / mechanics
inżynieria materiałowa / materials technology
elektronika / electronics
fotonika / photonics
inżynieria środowiska / environmental engineering
inżynieria biomedyczna / biomedical engineering
informatyka / informatics

Opis: Kwartalnik "Engineering Transactions" wcześniej "Rozprawy Inżynierskie" w wersji drukowanej ukazuje się od 1953 r. W wersji elektronicznej pełne teksty artykułów publikowane są od 2007 roku, abstrakty artykułów od 2000 r. Czasopismo publikuje artykuły interdyscyplinarne z zakresu mechaniki w połączeniu z innymi naukami, dedykowane dla naukowców pracujących w ośrodkach naukowych, ale także praktyków związanych z przemysłem, zajmujących się omawianymi naukami. Publikuje oryginalne prace naukowe z zakresu badań eksperymentalnych i hybrydowych a także prace przeglądowe.

Typ: Czasopisma

Format: php [PHP Script]
pdf [Portable Document Format]

Język: angielski

Własność: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
dostępne pełne teksty publikacji
materiały dostępne na licencji Creative Commons