O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2018-10-10 19:11:40
Tytuł: Composites Theory and Practice : czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

URL: http://www.kompozyty.ptmk.net/

Wariant: Composites Theory and Practice : research journal of the Polish Society of Composite

Twórca: Braszczyńska-Malik, Katarzyna N. Red. nacz.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

kompozyty / composites
materiałoznawstwo / material science

Opis: Strona internetowa kwartalnika "Composites Theory and Practice : czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych", ukazującego się od 2001 roku pod nazwą "Kompozyty", a od 2011 roku pod nazwą obecną. Czasopismo publikuje prace badawcze oraz przeglądowe na temat materiałów kompozytowych - technik ich wytwarzania, struktury, właściwości i zastosowań. Periodyk skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników przemysłu. Artykuły publikowane w czasopiśmie podlegają recenzji. Na stronie internetowej udostępniane są abstrakty artykułów w języku polskim i angielskim oraz ich pełne teksty.

Typ: Czasopisma

Data: 2008

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

ISSN/ISBN: 2084-6096, 2299-128X (online)

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
dostępne abstrakty
abstrakty w języku angielskim