O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-01-28 09:42:09
Tytuł: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

URL: http://www.imim.pl/

Wariant: Institute of Metallurgy and Materials Science of The Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Metalurgia
Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

nanotechnologia / nanotechnology
jednostka naukowo-badawcza / research unit
materiały funkcyjne
techniki badawcze / research techniques
badania naukowe / scientific research
materiały amorficzne
innowacje / innovation
współpraca nauki z przemysłem / cooperation between science and industry
patenty / patents
projekty badawcze / research projects
materiałoznawstwo / material science
metaloznawstwo / physical metallurgy
fotowoltaika / photovoltaics

Opis: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego jest jednostką naukową świadczącą usługi badawcze na rzecz przemysłu. Witryna internetowa jest serwisem przeznaczonym dla środowiska naukowego i każdego zainteresowanego dziedziną metalurgii i inżynierią materiałową. Strona prezentuje historię, zakres działalności oraz strukturę instytutu, podając skład osobowy i dane kontaktowe. Informuje o tematyce badawczej, pracowniach i laboratoriach akredytowanych oraz opisuje bibliotekę. Witryna zawiera informacje o studiach doktoranckich i szkole doktorskiej. Strona wymienia konferencje i sympozja, których instytut jest organizatorem lub współorganizatorem oraz projekty i przetargi, w których uczestniczy. Zakładka Baza danych SURDAT umożliwia darmowy dostęp do SURDAT -bazy danych lutowi bezołowiowych. Zakładka Archiwum Hutnictwa umożliwia zapoznanie się z zawartością kwartalnika Archives of Metallurgy and Materials. Witryna posiada własną wyszukiwarkę. Zamieszczono również odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Bazy danych
Czasopisma

Data: 2012

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
zip [Compressed Archive File]
png [Portable (Public) Network Graphic]

Język: polski
angielski

Własność: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
dostępne spisy treści
dostępne abstrakty