O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2016-03-07 20:52:40
Tytuł: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

URL: http://www.impib.pl/

Wariant: IMPIB

Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne
Chemia / Chemia polimerów

Słowa kluczowe:

polimery / polymers
termoplasty / thermoplastics
żywica chemoutrwardzalna / chemical strenghten resin
kauczuk / india rubber
elastomer / elastomer
technologia tworzyw
usługi badawcze / research services
tworzywo polimerowe / polymer
projektowanie / design - construction
tworzywa sztuczne / plastics
inżynieria materiałów polimerowych
wyroby lakierowe

Opis: Portal Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) składającego się z trzech Oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. "Instytut IMPiB jest jedynym krajowym Instytutem Badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, a w tym głównie modyfikacji i przetwórstwa termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, kauczuków i elastomerów, farb i lakierów oraz projektowania i budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych w nowoczesnych formach współpracy z przemysłem." Na stronie Instytutu przedstawiono ofertę dotyczącą projektowania maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych usług.Na portalu znajdują się także linki do witryn czasopism wydawanych przez Instytut, tj. Elastomery, Przetwórstwo Tworzyw, Farby i Lakiery oraz wykaz
Monografii.

Typ: Portale, zbiory linków
Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski