O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-01-27 13:53:30
Tytuł: Fundacja "Odlewnictwo"

URL: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/fundacja/index.htm

Twórca: Fundacja "ODLEWNICTWO"

Współtwórca: Kozana, Janusz. Webmaster

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Metalurgia

Słowa kluczowe:

odlewnictwo / founding
Akademia Górniczo-Hutnicza / AGH University of Science and Technology
konsultacje
ekspertyzy / expertises
opracowania techniczno-technologiczne
organizacja szkoleń
organizacja konferencji

Opis: Oficjalna strona Fundacji Odlewnictwo, założonej przez pracowników Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, której celem jest wspieranie działalności Wydziału. Witryna zawiera m. in. statut fundacji, historię, skład osobowy statutowych organów fundacji, informacje o zakresie działalności i zasadach współpracy z zainteresowanymi zakładami, firmami, instytucjami. W zakładce Aktualności znajdują się opisy i linki do konferencji tematycznych. Odlewy Art. prezentuje na fotografiach wykonane w ramach działalności Fundacji odlewy artystyczne. W zakładkach Promocja Firm i Współpraca znajdują się informacje o możliwości współpracy z firmami zewnętrznymi oraz współpracy z organizacjami studenckimi i wydziałami. Fundacja pomaga absolwentom Wydziału w poszukiwaniu pracy poprzez: współorganizację Giełd Pracy Absolwentów i Studentów, które odbywają się w ramach organizowanych cyklicznie na Wydziale obchodów Święta Odlewnika, poszukiwanie i internetowe udostępnianie ofert pracy, itp. Na stronie w zakładce Stypendium Fundacji zamieszczono informacje o kryteriach i wymogach jej przyznawania.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski