O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2018-10-10 19:05:53
Tytuł: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

URL: http://cnbch.uw.edu.pl/

Twórca: Uniwersytet Warszawski. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Dziedzina: Chemia / Chemia - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

chemia / chemistry
biologia / biology
instytucja naukowa / research institution
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Opis: Strona internetowa Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW). Centrum pełni rolę ośrodka naukowo-badawczego skupiającego pracowników naukowych Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Podejmuje także współpracę z innymi placówkami naukowo-badawczymi z kraju i zagranicy. Misją Centrum jest realizowanie interdyscyplinarnych badań z zakresu nauk biologiczno-chemicznych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Na stronie internetowej Centrum można znaleźć informacje o grupach badawczych działających w Centrum, realizowanych projektach, oferowanych usługach oraz posiadanej aparaturze badawczej.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2014

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego