O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-08-28 13:37:26
Tytuł: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

URL: http://icimb.pl/

Wariant: ICiMB

Twórca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dziedzina: Budownictwo / Materiały i wyroby budowlane

Słowa kluczowe:

budownictwo / building trade
szkło / glass
materialy ogniotrwałe / refractory materials
materiały ceramiczne / ceramics
technologia budowlana / construction technology
materiał budowlany / building material
nanotechnologia / nanotechnology
instytut badawczy / research institute

Opis: Strona Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W zakładce Nauka dostępne pełne teksty czasopism: Prace Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych, Cement Wapno Beton. Na stronie prowadzone jest kalendarium wydarzeń i działalności Instytutu oraz realizowanych projektów badawczych. Strona zawiera opracowane w Instytucie i jego Oddziałach Wykaz patentów i wynalazków.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2013

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski
rosyjski

Własność: ICiMB

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji