O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-04-10 11:02:37
Tytuł: Przystanek nauka

URL: http://przystaneknauka.us.edu.pl/

Wariant: Przystanek nauka : portal Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

astronomia / astronomy
chemia / chemistry
fizyka / physics
informatyka / informatics
ochrona środowiska / environment protection
technika / technology
materiałoznawstwo / material science
matematyka / mathematics
biologia / biology
nauki o Ziemi / Earth sciences
rolnictwo / agriculture

Opis: Portal Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dedykowany naukowcom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym nauką.
Zakładka News zawiera ciekawostki i nowości ze świata nauki. Zakładka Potencjał UŚ gromadzi informacje o projektach realizowanych na Uczelni, dostępnej bazie laboratoryjnej i aparaturowej a także dorobku pracowników Uczelni w zakresie wynalazków i patentów.
Tematyka portalu obejmuje nauki, w zakresie których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania. Zakładka książki zawiera informacje o publikacjach Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Portal umożliwia dostęp do e-wykładów, w których opublikowano wykłady naukowców UŚ i filmiki m.in. o wynalazkach i osiągnięciach naukowców związanych z UŚ.

Typ: Portale, zbiory linków
Witryny instytucji i organizacji
Serwisy wiadomości

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski

Własność: Uniwersytet Śląski w Katowicach