O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-05-02 13:51:14
Tytuł: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

URL: http://www.ibspan.waw.pl/

Wariant: Instytut Badań Systemowych PAN
Systems Research Institute Polish Academy of Science

Twórca: Instytut Badań Systemowych PAN

Dziedzina: Automatyka i Robotyka / Automatyka i robotyka - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

automatyka / automatic control
analiza danych / data analysis
modelowanie komputerowe / computer modelling

Opis: Portal Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), przedstawiający badania prowadzone przez Instytut, oraz prezentujący wydawane czasopisma, m.in. "Control and Cybernetics" - kwartalnik w języku angielskim o międzynarodowym zasięgu, a także publikacje Instytutu m.in. z zakresu stosowania metod stochastycznych w podejmowaniu decyzji, komputerowego wspomagania decyzji, metod i algorytmów optymalizacji, modelowania systemów i logiki rozmytej itp.
Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań podstawowych i stosowanych oraz kształcenie kadr naukowych.
Strona zawiera wykazy publikacji IBS PAN, wykazy i linki konferencji, wykazy wydawnictw IBS PAN (wg podkategorii: "Control and Cybernetics", Seria Badania Systemowe, Publikacje IBS PAN, Inne publikacje, Raporty Badawcze), wykazy realizowanych projektów badawczych.

Typ: Portale, zbiory linków
Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Instytut Badań Systemowych PAN

Uwagi dla czytelnika: dostępne spisy treści