O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-15 10:50:50
Tytuł: Nauka Przyroda Technologie

URL: https://www.npt.up-poznan.net

Wariant: Science Nature Technologies

Twórca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współtwórca: Grześ, Stanisław. Red. nacz.

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

rolnictwo / agriculture
bioinżynieria / bioengineering
leśnictwo / forestry
medycyna weterynaryjna / veterinary medicine
nauki o zwierzętach / animal sciences
nauki o żywności i żywieniu / food and nutrition sciences
technologia drewna / wood technology
ogrodnictwo / gardening
architektura krajobrazu / landscape architecture
ochrona środowiska / environment protection
gospodarka przestrzenna / spatial development

Opis: Czasopismo naukowe - wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - publikujące artykuły z nauk przyrodniczych: rolnictwa i bioinżynierii, leśnictwa, medycyny weterynaryjnej i nauki o zwierzętach, technologii drewna, ogrodnictwa i architektury krajobrazu, nauki o żywności i żywieniu, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Zakładka dla autorów zawiera informacje o możliwości publikowania artykułów w czasopiśmie i procesie ich recenzowania przed opublikowaniem. Kwartalnik publikowany jest od 2007 r. w modelu open access.

Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

ISSN/ISBN: 1897-7820

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
materiały dostępne na licencji Creative Commons
dostępne abstrakty