O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-15 14:10:22
Tytuł: LogForum

URL: http://www.logforum.net/pl/

Wariant: LogForum - czasopismo naukowe z dziedziny logistyki
LogForum - Scientific Journal of Logistics
LogForum - Wissenschaftszeitschrft für Logistik

Współtwórca: Janiszewska, Kamila. Red.
Górski, Karol. Red.
Hadaś, Łukasz. Red.
Instytut Logistyki i Magazynowania, Sekcja Logistyki Komitetu Transportu PAN

Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

Dziedzina: Transport

Słowa kluczowe:

logistyka / logistics
pakowanie
magazynowanie / storage
koncepcje logistyczne
strategie logistyczne
koszty logistyki
controling
modelowanie procesów logistycznych
symulacja procesów logistycznych
optymalizacja procesów logistycznych
systemy logistyczne
infrastruktura logistyczna
edukacja logistyczna

Opis: LogForum to czasopismo naukowe, które jest miejscem wymiany myśli i osiągnięć naukowych i implementacyjnych w obszarze logistyki. Zakres tematyczny obejmuje szczególnie następujące zagadnienia:
- problemy pakowania, magazynowania i transportu,
- koncepcje i strategie logistyczne,
- koszty logistyki i controlling,
- modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów logistycznych,
- technologie, systemy i standardy informacyjne w systemach logistycznych,
- technika i technologia infrastruktury logistycznej,
- edukacja logistyczna.
Pismo, założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, ukazuje się od 2005 r. do dziś, równolegle w wersji drukowanej (ISSN 1895-2038), która jest wersją pierwotną i elektronicznej. LogForum jest czasopismem otwartym, publikuje teksty na licencji Creative Commons. Za publikację artykułu w tym czasopismie, zgodnie z wytycznymi z MNiSW roku 2019, można uzyskać 20 punktów.


Typ: Czasopisma

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski
niemiecki

Własność: Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

ISSN/ISBN: 1734-459X

Uwagi dla czytelnika: materiały dostępne na licencji Creative Commons
dostępne pełne teksty publikacji
dostępne abstrakty