O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-06-08 18:48:15
Tytuł: Baza Publikacji Pracowników IZTW

URL: http://www.ios.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htm
http://www.iztw.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htm

Twórca: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Mechanika / Nanotechnologia
Mechanika / Wytrzymałość i odkształcalność materiałów

Słowa kluczowe:

obróbka skrawaniem / cutting
obróbka ścierna / abrasive machining
obróbka elektroerozyjna / electrical discharge machining
obróbka elektrochemiczna / electrochemical machining
obrabiarka / machine tool
narzędzie / tool
metrologia techniczna / technical metrology
inżynieria materiałów narzędziowych / tool materials engineering
montaż / assembly
automatyzacja procesów wytwarzania / manufacturing process automation
oprogramowanie CAD/CAM / CAD/CAM software
oprzyrządowanie obróbkowe / tooling
publikacje pracowników / research workers' publication
baza danych / database

Opis: Baza Publikacji Pracowników IZTW (dawniej Instytutu Obróbki Skrawaniem) zawiera opisy bibliograficzne polskich i zagranicznych publikacji pracowników od roku 1986. Stanowi źródło informacji o specjalistach w dziedzinie obróbki skrawaniem, erozyjnej, elektrochemicznej, ściernej oraz niekonwencjonalnych sposobów obróbki. Rekordy zawierają opis bibliograficzny (autora, tytuł artykułu w języku oryginału, źródło i wydawcę). Wyszukiwanie w bazie prowadzi się wg autorów, słów z tytułu, nazwy czasopisma, miejsca wydania, słów kluczowych i roku wydania publikacji. Baza udostępniana jest bezpłatnie w ramach serwisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Baza jest okresowo aktualizowana.

Typ: Bazy danych

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski