O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-23 13:32:33
Tytuł: Wokół Płytek Ceramicznych

URL: http://plytkiceramiczne.info.pl/

Współtwórca: Wiśniewska, Krystyna. Red. nacz.
Kostrzewska-Matynia, Danuta. Red.

Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o

Dziedzina: Budownictwo / Materiały i wyroby budowlane

Słowa kluczowe:

płytka ceramiczna / tile
zaprawa budowlana / mortar
ceramika / ceramics
technologia / technology
surowce ceramiczne / ceramic raw materials
energochłonność / energy consumption
jakość surowców / quality of raw materials

Opis: Strona Kwartalnika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Wokół Płytek Ceramicznych" zajmującego się tematyką technologii produkcji i stosowania płytek ceramicznych w różnych aspektach (technicznych, technologicznych, estetycznych i ekonomicznych) w tym np. sprawami surowcowymi, urządzeń do produkcji płytek, energochłonnością procesów produkcyjnych, sprawami wykonawstwa, analizą trendów rynkowych itp. Czasopismo skierowane jest do projektantów, inżynierów-praktyków, inwestorów, naukowców zajmujących się tą tematyką, a także wszystkich nią zainteresowanych, w tym – wykonawców (ekip remontowo-budowlanych). Na stronie znajduje się spis treści wraz z krótkimi streszczeniami aktualnego numeru oraz aktualności: informacje o konkursach, informacje branżowe. W "Archiwum" dostępne są numery archiwalne od 2014 roku (dostęp do pełnych tekstów płatny). Na stronie zamieszczona jest też wyszukiwarka.

Typ: Czasopisma

Data: 2013

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
gif [Graphic Interchange Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski

Własność: Wokół Płytek Ceramicznych

ISSN/ISBN: 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Uwagi dla czytelnika: dostęp tylko dla prenumeratorów
płatny dostęp
część materiałów publicznie dostępna