O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-18 08:57:08
Tytuł: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

URL: https://cmpw-pan.edu.pl

Wariant: CMPW PAN
Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences

Twórca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne
Chemia / Chemia polimerów
Chemia / Technologia chemiczna

Słowa kluczowe:

materiały polimerowe / polymer materials
materiały węglowe / carbon materials
materiały makrocząsteczkowe / macromolecular materials
polimery / polymers
polimeryzacja / polymerization
badania naukowe / scientific research
projekty badawcze / research projects
patenty / patents
publikacje naukowe / science publications
wykłady / lectures
jednostka naukowo-badawcza / research unit
technologia wytwarzania materiałów / material manufacturing technology
materiałoznawstwo / material science

Opis: Strona internetowa Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk prezentuje działalność jednostki naukowo-badawczej, która przeprowadza badania głównie nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych i ich zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki. Na stronie zamieszczono historię, strukturę organizacyjną, skład dyrekcji, rady naukowej i pracowników CMPW PAN, dane kontaktowe i lokalizacyjne oraz opis tematyki badawczej i ofert współpracy z Centrum. Strona zawiera informacje prezentowane w formie artykułów dotyczące m. in. osiągnięć, konferencji, ofert pracy. Zakładki "Działalność naukowa" i "Działalność edukacyjna" przedstawiają głównie bibliografie publikacji: seminariów i wykładów, projektów badawczych, patentów i zgłoszeń patentowych, doktoratów, prac dyplomowych, prezentacji popularnonaukowych wraz z galeriami zdjęć oraz informacje o tematycznych konferencjach. "Współpraca międzynarodowa" zawiera listę współpracujących organizacji oraz opisy realizowanych i zakończonych projektów badawczych. Strona przedstawia też informacje o przewodach doktorskich: dokumenty, obrony i Wspólna Szkoła Doktorska. Zakładka "Popularyzacja nauki" prezentuje wydarzenia naukowe związane z tematyką badawczą Centrum i informacje pojawiające się w mediach. Na stronie umieszczono link do Biuletynu Informacji Publicznej.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2021

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
gif [Graphic Interchange Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne abstrakty