O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-25 09:24:12
Tytuł: NanoStal

URL: https://www.nanostal.eu/

Wariant: Project NanoStal

Twórca: NanoStal

Dziedzina: Inżynieria Materiałowa / Metalurgia
Chemia / Technologia chemiczna

Słowa kluczowe:

materiałoznawstwo / material science
nanotechnologia / nanotechnology
stal / steel
mikrostruktury / microstructures
badania naukowe / scientific research
badania nanostrukturalne / nanostructural investigations
ekspertyzy / expertises
obróbka cieplna metali / heat treatment of metals
projekty badawczo-rozwojowe / research and development projects

Opis: Serwis internetowy Nanostal prezentuje szeroką działalność zespołu naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Spółki ERNE VENTURES S.A. Na stronie przedstawiono informacje podstawowe, m.in. skład zespołu i kontakt. W zakładce "Aktualności" zamieszczone są krótkie artykuły dotyczące wydarzeń branżowych. Strona zawiera także opisy prowadzonych projektów: ich cele, zadania i składy zespołów ("Projekty"). Zakładka "Konferencje" to prezentacja informacji o poszczególnych edycjach organizowanej w Warszawie konferencji międzynarodowej MSIA - Moder Steels & Iron Alloys (m.in. abstrakty w języku angielskim). W "Publikacjach" zamieszczona jest bibliografia prac naukowych oraz spis posterów (podlinkowania do pełnych tekstów). "Oferta" zawiera propozycje usług, wykonywanych przez Zespół: badania, ekspertyzy, projektowanie różnych technologii oraz prezentuje aparaturę badawczą i pomocniczą. Na stronie umieszczono również opisy zamówień - zapytań ofertowych np. na analizę składu chemicznego oraz oferty pracy w poszczególnych projektach.

Typ: Projekty badawcze, raporty

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
gif [Graphic Interchange Format]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
pdf [Portable Document Format]
mov [QuickTime Video Clip]
doc [Word Document]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne abstrakty
dostępne pełne teksty publikacji