O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-08-25 09:02:27
Tytuł: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

URL: http://if-pan.krakow.pl/pl/

Wariant: Maj Insitute of Pharmacology - Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Dziedzina: Chemia / Chemia leków i kosmetyków
Biotechnologia
Chemia / Chemia analityczna

Słowa kluczowe:

leki / pharmaceuticals
farmakologia / pharmacology
chemia leków / drug chemistry
chemia laboratoryjna / labi chemistry
chemia kliniczna / clinical chemistry
medycyna kliniczna / clinical medicine
analiza chemiczna / chemical analysis
badania naukowe / scientific research
publikacje naukowe / science publications
techniki badawcze / research techniques
granty badawcze / research grants
wykłady / lectures
badania diagnostyczne / diagnostic tests

Opis: Strona internetowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, który jest "wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce" w wielu obszarach badań (m.in. choroby neurologiczne, fitochemia, immunologia, dynamika molekularna, chemia, metabolizm leków, poszukiwanie nowych leków, spektrometria mas) i zajmuje się prowadzeniem naukowych badań laboratoryjnych. Na stronie znajdują się informacje o Instytucie, jego historii, statucie i strukturze organizacyjnej, dyrekcji i radzie naukowej, administracji i jednostkach pomocniczych. W zakładce "Dział Koordynacji Badań Naukowych" zamieszczono informacje o konkursach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych oraz wewnętrznych na projekty naukowe. Zamieszczono również m.in. opisy działalności Działu Transferu Technologii, Środowiskowych Laboratoriów, informacje o programach CEPHARES, Erasmus+ i PASIFIC oraz fotoreportaże z wydarzeń branżowych. Zakładka "Aktywność naukowa" zawiera informacje o grantach naukowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, wykazy nagród, wykładów i bibliografię publikacji z podlinkowaniami do abstraktów. Opisane są także obszary badań i stosowane techniki badawcze. Wykazane są też konferencje, webinaria, strony popularnonaukowe, opisana jest Małopolska Noc Naukowców i inicjatywa "Journal Club" oraz wskazane są pomoce naukowe w zakładce "Narzędzia naukowca" oraz informacje o wydawanym czasopiśmie Pharmacological Reports. W zakładce "Zakłady" znajdują się szczegółowe opisy działalności poszczególnych Zakładów i ich pracowni wraz z wykazami publikacji i grantów (m.in. Zakład Chemii Leków). "Doktorat" przedstawia potrzebne informacje dotyczące Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich, m.in. zasady rekrutacji, programy nauczania i dokumenty do pobrania. W kolejnej zakładce "Informacja publiczna" można znaleźć akty prawne (pliki do pobrania) i oferty pracy. W "Aktualnościach" wykazane są m.in. nadchodzące i archiwalne wydarzenia. Na stronie umieszczono wyszukiwarkę oraz linki do profili Instytutu na portalach Facebook, LinkedIn i Twitter.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2021

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
doc [Word Document]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
mov [QuickTime Video Clip]

Język: polski
angielski

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne abstrakty