O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-23 14:47:57
Tytuł: Archives of Civil and Mechanical Engineering

URL: https://www.springer.com/journal/43452

Współtwórca: Gronostajski, Jerzy. Red. nacz.

Wydawca: Springer
Politechnika Wrocławska

Dziedzina: Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

inżynieria budowlana / construction engineering
mechanika budowli / structural mechanics
materiał budowlany / building material
konstrukcje i elementy budowlane / building structures and elements
kompozyty / composites
hydromechanika / hydromechanics
inżynieria budowlana / construction engineering
materiałoznawstwo / material science

Opis: Strona czasopisma naukowego "Archives of Civil and Mechanical Engineering" (kwartalnika) z dziedziny mechaniki budowli, mechaniki płynów, zagadnień fizycznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Czasopismo skierowane do pracowników nauki i studentów wydziałów budowlanych i mechanicznych uczelni technicznych. Dostępne streszczenia i spisy treści od 2006 r. Dostęp do pełnych tekstów artykułów odpłatny lub poprzez dostęp wykupiony przez instytucję naukową. Pismo jest indeksowane w BazTech bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych.

Typ: Czasopisma

Data: 2021

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: angielski
polski

Miejsce i czas: 2021

Własność: Springer Nature Switzerland AG

ISSN/ISBN: ISSN 1644-9665

Uwagi dla czytelnika: abstrakty w języku angielskim
dostęp tylko dla prenumeratorów
dostępne abstrakty
dostępne spisy treści
płatny dostęp