O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-06-18 13:08:23
Tytuł: Łukasiewicz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

URL: http://www.iztw.krakow.pl/

Wariant: IZTW
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Łukasiewicz The Institute of Advanced Manufacturing Technology

Twórca: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Mechanika / Nanotechnologia
Mechanika / Wytrzymałość i odkształcalność materiałów
Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne
Automatyka i Robotyka / Automatyka i robotyka - zagadnienia ogólne
Inżynieria i Ochrona Środowiska / Oddziaływanie człowieka na środowisko

Słowa kluczowe:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania / Institute of Advanced Manufacturing Technology
jednostka badawczo-rozwojowa / research and development unit
obróbka skrawaniem / cutting
obróbka ścierna / abrasive machining
obróbka elektrochemiczna / electrochemical machining
obróbka elektroerozyjna / electrical discharge machining
obrabiarka / machine tool
narzędzie / tool
metrologia techniczna / technical metrology
inżynieria materiałów narzędziowych / tool materials engineering
montaż / assembly
automatyzacja procesów wytwarzania / manufacturing process automation
oprogramowanie CAD/CAM / CAD/CAM software
certyfikacja wyrobów i usług / product and service certification
oprzyrządowanie obróbkowe / tooling
ochrona środowiska / environment protection
doradztwo techniczne / technical advice

Opis: Witryna Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania - IZTW - (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem - IOS) w Krakowie prezentuje ogólną charakterystykę jednostki, główne kierunki badań, ofertę dotyczącą produktów i usług wykonywanych przez IZTW oraz charakterystykę akredytowanych laboratoriów, ich wyposażenie i stosowaną aparaturę. W zakładce: Informacja naukowo-techniczna zamieszczone są informacje o: bibliotece, wydawnictwach,tworzonych bazach danych oraz organizowanych konferencjach i szkoleniach. Strona zawiera wyszukiwarkę oraz odnośniki do kont na Facebooku oraz YouTube.


Typ: Witryny instytucji i organizacji
Bazy danych

Data: 2006

Format: php [PHP Script]
html, htm [Hypertext Markup Language]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]
pdf [Portable Document Format]

Język: polski
angielski

Własność: Łukasiewicz IZTW

Uwagi dla czytelnika: część materiałów publicznie dostępna
dostępne pełne teksty publikacji
dostępne spisy treści
dostęp tylko dla prenumeratorów