O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2020-06-08 23:07:03
Tytuł: Baza danych Sawios

URL: http://www.ios.krakow.pl/sawios/
http://www.iztw.krakow.pl/sawios/

Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Dziedzina: Mechanika / Mechanika - zagadnienia ogólne
Mechanika / Budowa i technologia maszyn
Mechanika / Nanotechnologia
Mechanika / Wytrzymałość i odkształcalność materiałów
Inżynieria Materiałowa / Inżynieria materiałowa - zagadnienia ogólne
Automatyka i Robotyka / Automatyka i robotyka - zagadnienia ogólne
Automatyka i Robotyka / Automatyzacja
Automatyka i Robotyka / Sterowanie
Automatyka i Robotyka / Robotyka przemysłowa

Słowa kluczowe:

obróbka skrawaniem / cutting
obróbka ścierna / abrasive machining
obróbka elektrochemiczna / electrochemical machining
obróbka elektroerozyjna / electrical discharge machining
obrabiarka / machine tool
narzędzie / tool
inżynieria materiałów narzędziowych / tool materials engineering
oprogramowanie CAD/CAM / CAD/CAM software
metrologia techniczna / technical metrology
montaż / assembly
ochrona środowiska / environment protection
oprzyrządowanie obróbkowe / tooling
płyny obróbkowe / machining fluids
baza danych / database

Opis: Baza danych SAWIOS jest bazą dokumentacyjną o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza rejestruje wybrane artykuły z polskich (70 tytułów) i zagranicznych (32 tytuły) czasopism technicznych oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IZTW. Zakres tematyczny bazy jest zgodny z profilem działalności Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania i obejmuje: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynierię materiałową, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologię techniczną; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości.
W skład rekordów bazy SAWIOS wchodzą:
- dane bibliograficzne (autor, tytuł artykułu w języku oryginału, tłumaczenie tytułu na język polski, źródło - tytuł czasopisma, rok, tom, numer i strony, abstrakt).
Baza, udostępniana bezpłatnie, rejestruje artykuły od 1990 roku.

Typ: Bazy danych

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski

Własność: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków