O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-22 08:28:18
Tytuł: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

URL: http://www.iopan.gda.pl/

Wariant: Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences

Twórca: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dziedzina: Oceanologia i Oceanotechnika / Oceanologia i oceanotechnika - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

chemia i biochemia morza / marine chemistry and biochemistry
dynamika morza / marine dynamics
ekologia morza / marine ecology
fizyka morza / marine physics
biotechnologia morska / marine biotechnology
chemiczne zanieczyszczenia morza / chemical sea pollution

Opis: Instytut Oceanologii PAN powstał w 1983 rpku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim za­cho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi ba­da­nia na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Euro­pejskiej. Strona zawiera takie odnośniki jak: struktura Instytutu, nauka, wiadomości, Biblioteka IO PAN. Odsyła także do: programu SatBałtyk, Cembs.pl i systemu eBaltic-Grid.


Typ: Witryny instytucji i organizacji

Data: 2007-02-14

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski