O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-22 08:28:48
Tytuł: SIGMA-NOT : portal informacji technicznej – prasa fachowa

URL: http://www.sigma-not.pl/

Wariant: SIGMA-NOT : portal informacji technicznej - największa baza artykułów technicznych online
Portal Informacji Technicznej SIGMA-NOT

Twórca: Wydawnictwo SIGMA-NOT

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

baza artykułów technicznych online / online papers database
czasopismo fachowe / professional journal
czasopismo elektroniczne / electronic journal
czasopismo techniczne / technical journal

Opis: Twórcą portalu jest powszechnie znany w Polsce wydawca czasopism fachowych SIGMA NOT. Portal przedstawia informacje o wydawnictwie, prenumeracie wydawanych czasopism, kolportażu oraz regulaminie proponowanych usług.
Wydawca oferuje następujące tytuły czasopism:
ATEST – OCHRONA PRACY
AURA
CHŁODNICTWO
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
DOZÓR TECHNICZNY
ELEKTRONIKA – KONSTRUKCJE , TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA
ELEKTROINSTALATOR
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA
GAZETA CUKROWNICZA
GOSPODARKA MIĘSNA
GOSPODARKA WODNA
HUTNIK – WIADOMOŚCI HUTNICZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY – TECHNIKA ZAGRANICZNA
MATERIAŁY BUDOWLANE
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
ODZIEŻ
OPAKOWANIE
POLISH TECHNICAL REVIEW
PROBLEMY JAKOŚCI
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
PRZEGLĄD GEODEZYJNY
PRZEGLĄD PAPIERNICZY
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY – WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE
PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY – WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA
PRZEGLĄD ZBOŻOWO – MŁYNARSKI
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO – WARZYWNY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
RADIOELEKTRONIK
RUDY I METALE NIEŻELAZNE
SZKŁO I CERAMIKA
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH
Serwis oferuje możliwość bezpłatnego przeglądania opisów bibliograficznych artykułów dostępnych w wydawanych od 2004 r. przez siebie czasopismach. Umożliwia bezpłatny dostęp dla prenumeratorów do pełnych tekstów artykułów dostępnych w formacie pdf oraz płatny dostęp dla pozostałych użytkowników. Możliwy jest czasowy odpłatny dostęp 1h, 4h, 12h do archiwalnych czasopism.
Portal oferuje możliwość utworzenia własnego profilu i rejestracji go – jeżeli chce się korzystać częściej i zostać stałym klientem.
Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT są indeksowane w BazTech.


Typ: Witryny instytucji i organizacji
Bazy danych
Czasopisma

Data: 2006

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
pdf [Portable Document Format]
bmp [Windows OS/2 Bitmap Graphics]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski

Uwagi dla czytelnika: dostępne pełne teksty publikacji
płatny dostęp do części zasobów
dostępne spisy treści