O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-10-28 13:15:00
Tytuł: Arianta : naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

URL: http://www.arianta.pl/

Wariant: Polish Scientific and Professional Electronic Journals

Twórca: Drabek, Aneta
Pulikowski, Arkadiusz

Dziedzina: Źródła Ogólne

Słowa kluczowe:

czasopismo elektroniczne / electronic journal
czasopismo fachowe / professional journal
czasopismo naukowe / scientific journal
czasopisma branżowe

Opis: Specjalistyczna baza danych prowadzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego i udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera 4500 (stan na dzień 28.10.2019) rekordy polskich czasopism elektronicznych. Baza, aktualizowana na bieżąco,
przeznaczona jest dla pracowników nauki, studentów, ale także szerokiego grona osób zainteresowanych czasopismami elektronicznymi oraz specjalistów szukających informacji z określonej dziedziny.
Bazę można przeszukiwać wg wielorakich kryteriów. Każdy rekord zawiera następujące dane o tytule czasopisma:
1 tytuł czasopisma,
2 poprzednie tytuły czasopism,
3 ISSN – ISSN czasopisma elektronicznego (o ile jest przyznany) z oznaczeniem [e] oraz ISSN wersji drukowanej (z oznaczeniem [p]),
4 adres WWW,
5 data początkowa, czyli informacja, od kiedy ukazuje się czasopismo,
6 data on-line, czyli informacja, od którego rocznika czasopismo jest dostępne w Internecie,
7 wydawca lub instytucja sprawcza,
8 symbol UKD (informacja z bazy ISSN lub w przypadku braku informacji w bazie, klasyfikowaliśmy samodzielnie),
9 częstotliwość,
10 spisy treści (informacja w formacie: rok/rocznik/numer),
11 abstrakty (informacja w formacie: rok/rocznik/numer),
12 pełne teksty (informacja w formacie: rok/rocznik/numer), dodatkowo w przypadku ograniczeń w korzystaniu z pełnych tekstów, podajemy rodzaj tych ograniczeń (np. dostępne dla prenumeratorów, dostępne po zalogowaniu itp.),
13 informacja o dostępności (lub nie) wyszukiwarki,
14 informacja o tym, czy czasopismo zostało zaliczone do periodyków fachowych,
15 informacja o tym, czy czasopismo istnieje tylko w wersji on-line,
16 link do instrukcji dla autorów,
17 uwagi,
18 miejsce indeksowania,
19 dziedziny,
20 informacje przydatne dla naukowców o Impact Factor,Index Copernicus, punktacja MNiSW
Dostęp do bazy odbywa się za pomocą formularza wyszukiwawczego, indeksu alfabetycznego i indeksu dziedzinowego.

Typ: Bazy danych
Czasopisma

Data: 2005

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]

Język: polski
angielski