O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2019-08-26 14:54:12
Tytuł: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego

URL: http://www.icm.edu.pl/

Wariant: ICM
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego UW
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling UW

Twórca: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Współtwórca: Uniwersytet Warszawski

Wydawca: Uniwersytet Warszawski

Dziedzina: Informatyka / Teoria danych
Informatyka / Informatyka - zagadnienia ogólne

Słowa kluczowe:

informatyka / informatics
bazy danych / databases
modelowanie komputerowe / computer modelling

Opis: Strona Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), które świadczy kompleksowe usługi z zakresu data science dla nauki, biznesu i sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na całokształt problematyki dotyczącej wielkich danych (Big Data), a także usługi w zakresie udostępniania infrastruktury obliczeniowej i analitycznej, współpracy projektowej (wsparcie techniczne i programistyczne) oraz konsultacji i szkoleń.

Typ: Witryny instytucji i organizacji

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski

Własność: Uniwersytet Warszawski