O PORTALU BazTOL WYSZUKIWANIE ZGŁOŚ ZASÓB/UWAGI POMOC

Data wprowadzenia rekordu: 2021-02-23 15:15:40
Tytuł: Instytut Techniki Budowlanej

URL: http://www.itb.pl/

Wariant: Building Research Institute
Das Institut für Bautechnik
El Instituto de Tecnología de la Construcción
L'Institut de technique de construction
Институт строительных технологий

Twórca: Instytut Techniki Budowlanej

Dziedzina: Budownictwo / Budownictwo - zagadnienia ogólne
Budownictwo / Instalacje
Budownictwo / Konstrukcje i elementy budowlane
Budownictwo / Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo / Mechanika gruntów. Fundamentowanie
Budownictwo / Roboty budowlane

Słowa kluczowe:

wyrób budowlany / building product
roboty budowlane / construction work
technologia budowlana / construction technology
aprobata techniczna / technical approval
certyfikat / certificate
konstrukcje i elementy budowlane / building structures and elements
teren górniczy / mining area
ochrona budowli / building protection
akustyka budowli / building acoustics
instalacje budowlane / building installations
fizyka budowli / building physics
bezpieczeństwo / safety
współpraca międzynarodowa / international cooperation
badania naukowe / scientific research
prace rozwojowe / development

Opis: Strona zawiera informacje o działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Na stronie oprócz informacji ogólnych znajdują się informacje na temat badań i prac rozwojowych, których podstawowym celem jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. ITB posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych i jest upoważniony do udzielania aprobat technicznych oraz do wydawania certyfikatów. Strona zawiera m.in. informacje o badaniach laboratoryjnych, ekspertyzach, projektach naukowych oraz newsy w dziale "Aktualności|Wydarzenia". Na stronie znajdują się także bazy danych tworzone przez ITB. Prezentowane są: teksty dokumentów Unii Europejskiej oraz obszerna oferta wydawnicza. Na stronie zamieszczono linki do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do profili na portalach społecznościowych: Twitter, LinkedIn. Strona posiada wyszukiwarkę.

Typ: Witryny instytucji i organizacji
Projekty badawcze, raporty

Data: 2016

Format: html, htm [Hypertext Markup Language]
doc [Word Document]
pdf [Portable Document Format]
gif [Graphic Interchange Format]
png [Portable (Public) Network Graphic]
jpg, jpeg [JPEG/JIFF Image]

Język: polski
angielski
niemiecki
hiszpański
francuski
rosyjski

Własność: ITB

Uwagi dla czytelnika: dostępne spisy treści
część materiałów publicznie dostępna